Výběr a pokládka plovoucích podlah


Výběr laminátové plovoucí podlahy

Při výběru plovoucí laminátové podlahy nejprve zhodnotíme jakému provoznímu zatížení bude vystavena. Čím vyšší zatížení, tím vyšší třída zátěže. Velmi důležitým faktorem při výběru je kvalita jejího podkladu, ten by měl být co nejpevnější, suchý, čistý a nerovnosti nesmí být větší než 2 mm (zkouška vodováhou).

Připomeňme ještě, že laminátové plovoucí podlahy nejsou určeny do vlhkých prostor jako je třeba koupelna nebo prádelna, ale vhodné jsou jako pokládka na podlahové topení - na rozdíl od dřevěných plovoucích podlah (topení musí být teplovodní a musíme použít speciální podložku pro kročejový útlum).


Pokládka laminátových plovoucích podlah

Při pokládce laminátové plovoucí podlahy budeme navíc potřebovat kročejovou izolaci, PE folii, soklové lišty a k nim spojovací komponenty, přechodové profily pro napojení na jinou podlahovou krytinu a lepidlo na lišty a akrylátový tmel bílý a v barvě podlahy. Samozřejmostí je 5 – 10 procent materiálnu navíc na prořez.

Laminátovou plovoucí podlahu pokládáme zpravidla kolmo na stěnu s největším oknem (ve směru dopadajícího světla z hlavního zdroje). Začíná se od levé stěny místnosti zleva doprava.

Jako první položíme PE folii s přesahy asi 4 cm a pokračujeme překrýváním pruhů PE folie (přes sebe asi 10 cm). Poté (už bez přesahu) na tuto PE folii položíme kročejovou izolaci (např. Mirelon 2mm)

Nyní pokládáme první řadu podlahových dílců. Průběžně ji spojujeme na krátkých stranách, při pokládce posledního dílce na konci doměříme, odečteme potřebnou dilataci a dílcem za pomoci dotahovacího háku ukončíme řadu. Řadu vyrovnáme a na koncích vymezíme dilatačními klínky mezeru 7 –15 mm (ta musí být dodržena u všech svislých konstrukcí a po celém obvodu podlahy).

Na druhou řadu si připravíme dílec poloviční délky nebo zbytek z první řady a zaklapneme k první řadě, tak, aby vzdálenost krátkých spojů lamel ve dvou na sebe navazujících řadách byla minimálně 30 cm. Dílce usadíme a dotáhneme a pokud máme podlahu bez lepení nemusíme poslední řadu již klínkovat, ale nezapomeneme opatrně vyndat všechny klínky, které jsme během pokládky použili.Hotovou pokládku dokončíme obvodovými lištami a přechodovými profily. V každém případě je vhodné prostudovat přiložený leták, který by měl být nedílnou součástí každého balení.


Výběr dřevěné plovoucí podlahy

Při výběru dřevěných plovoucích podlah se v postatě řídíme stejnými kritérii jako při výběru plovoucích podlah laminátových. Čím je nášlapná vrstva silnější, tím se mnohonásobně zvyšuje její životnost (životnost plovoucí dřevěné podlahy je cca 30 let) a zároveň umožňuje i její přebroušení.

Pokládka dřevěných plovoucích podlah

Jak již bylo uvedeno, jedná se o plovoucí dřevěnou podlahu, což znamená že jednotlivé podlahové nejsou pevně spjaty s podkladem. Dle počtu lamel dělíme dřevěné plovoucí podlahy na 2vrstvé nebo 3vrstvé.

Mezi pokládkou laminátových a dřevěných plovoucích podlah nejsou téměř žádné rozdíly. Pouze při pokládání jednotlivých řad na vazbu je třeba u dřevěné plovoucí podlahy o něco větší přesah – asi 50 cm (u laminátových je to 30 cm) a také při pokládce dřeva musí být při nanášení lepidla většina ve spodní drážce (pokud by lepidlo vyteklo na povrch mohou se na dýze vytvořit tmavé skvrny).


Pokládka plovoucích podlah dvouvrstvých

Při pokládce dvouvrstvých podlah se používá pero-drážce nebo můžeme pokládat celoplošně trvale pružným lepidlem na parkety (u většiny se pokládá tzv. „do stromečku“). Tato pokládka má svá přesná pravidla a proto je vhodné využít spíše profesionály.


Pokládka plovoucích podlah třívrstvých

Při pokládce třívrstvých dřevěných plovoucích podlah již postupujeme téměř totožně jako při pokládce plovoucích podlah laminátových. V novostavbách na podlahu nejprve musíme položit parozábranu a teprve potom můžeme položit mirelon (síla 2 mm) či IZO-FLOORU. Dilatace mezi stěnou a podlahou je cca 1 cm a lištování se provádí lepením tekutými hřebíky (sponkami), které umožňují jejich opětovnou instalaci.

© Copyright www.plovouci-podlaha.net 2009